1. vutrongphung9x

  vutrongphung9x Active Member

  Tham gia ngày:
  3/3/18
  Bài viết:
  35

  Các tỷ số đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

  Thảo luận trong 'Chợ Rao Vặt' bắt đầu bởi vutrongphung9x, 13/4/18.

  Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS)
  Lợi nhuận ròng

  ROS =_________________ (%)

  Doanh thu thuần

  Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng doanh thu trong kỳ phân tích thì có bao nhiêu đồng về lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng cao.

  các bài có thể xem thêm
  + các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
  + Ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính


  Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA)
  Lợi nhuận ròng

  ROA =_____________________ (%)

  Tổng tài sản bình quân

  Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng tài sản dùng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra được bao nhiêu đồng về lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao hiêu quả sản xuất kinh doanh này càng lớn.

  Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)
  Lợi nhuận ròng

  ROE = _____________________ (%)

  Vốn chủ sở hữu bình quân

  Chỉ tiêu này cho biết khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu, nó phản ánh cứ một đồng vốn chủ sở hữu dùng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra được bao nhiêu đồng về lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu càng hiệu quả.

  NGuồn: https://baocaototnghiep.net/doi-tuong-phan-tich-va-ty-danh-gia-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh/
   
  :
  www.fordbenthanh.com.vn

Chia sẻ trang này