1. kimchi8

  kimchi8 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  10/11/15
  Bài viết:
  1,270

  Cách xử lý hàng hóa hết hạn sử dụng, bị hư hỏng

  Thảo luận trong 'Chợ Rao Vặt' bắt đầu bởi kimchi8, 28/12/15.

  Chìa Khóa Thành Công xin hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho hư hỏng, hết hạn sử dụng không dùng được theo quy định mới nhất :

  1.Về thuế TNDN:

  Căn cứ theo Tiết b Khoản 2.1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 Hường dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định cụ thể như sau:

  “b)Hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ như sau:

  - Văn bản được doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên.

  - Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

  Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chuẩn loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bản kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  - Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

  - Hồ sơ quy định trách nhiệm của tồ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

  c) Doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý văn bản giải trình về tài sản, hàng hoa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN theo quy định của năm xảy ra tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng.Các hồ sơ khác (bao gồm Biên bản kiểm kê tài sản, hàng háo bị tổn thất, bị hư hỏng; Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Ban quản lý khu công nghiệp, Khu chế xuất, khu kinh tế: Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiếm chấp nhận bồi thường (nếu có): Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có) và các tài liệu khác) được lưu lại tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.”

  Kết luận:

  - Để đưa những hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng không được bồi thường vào chi phí hợp lý thì các bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ như trên và nộp cho cơ quan thuế trước khi nộp hồ sơ quyết toán TNDN.

  —> Đó là quy định của năm 2014. Nhưng từ ngày 6/8/2015 theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015:

  Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sữa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

  “b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

  - Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

  Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chuẩn loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bản kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  - Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

  - Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

  c) Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.”

  Như vậy:

  - Năm 2014 thì DN phải nộp hồ sơ chứng minh hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng cho cơ quan thuế trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

  - Năm 2015 thì DN chỉ cần lập biên bản kiểm kê và lưu tại DN để sau này giải trình.

  Chú ý: Ngoài việc phải làm hồ sơ như trên các bạn phải thành lập hội đồng tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng (nếu hủy) hoặc quyết định thanh lý (nếu là thanh lý).

  2. Về thuế GTGT:

  Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013:

  “ Điều 14, Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trụ gia tăng đầu vào:

  1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kề cà thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.
  2. Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiểu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.”
  Như vậy: Đối với hàng hóa hết hạn sử dụng nếu không được bồi thường vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  1. Cách hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, hư hỏng phải hủy:
  Theo Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 quy định về việc trích lập dự phòng goảm giá hàng tồn kho:

  c) Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, ghi:

  Nợ TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng)

  Nợ TK 632: Gía vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng)

  Có các TK 152, 153, 155, 156.

  —–> Như vậy trước đó các bạn phải trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho.Khi trích lập các bạn hạch toán:

  Nợ TK 632

  Có TK 229

  CHÚC QUÝ KHÁCH THÀNH CÔNG

  CKTC(Chìa Khóa Thành Công) luôn phục vụ quý khách tận tình – uy tín – chất lượng – chính xác với các dịch vụ:

  1. Dịch vụ kế toán

  2. Dịch vụ thành lập công ty

  3. Dịch vụ quyết toán thuế

  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

  6. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Tham khảo tại:www.cktc.vn

  Liên hệ 0933.001.499 – 0966.001.499 gặp Tuấn để được tư vấn miễn phí.
   
  :
  www.fordbenthanh.com.vn

Chia sẻ trang này