1. kimchi8

  kimchi8 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  10/11/15
  Bài viết:
  1,291

  Mẫu giấy ủy quyền

  Thảo luận trong 'Chợ Rao Vặt' bắt đầu bởi kimchi8, 28/12/15.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —–*****—–


  GIẤY UỶ QUYỀN

  Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005;

  Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014

  Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty CKTC;

  Căn cứ Quyết định số 01 ngày 01/07/2015 của hội đồng thành viên Công ty CKTC về việc phân công, ủy quyền cho Ông HOÀNG GIANG

  NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông ………………………………………………………………..

  Giám đốc CÔNG TY CKTC

  Mã số thuế:……………………………………………………………………………………..

  Trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

  Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………………..

  Số CMTND: …………….. Ngày cấp ………, Nơi cấp Công an…………………………..

  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………

  NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông HOÀNG GIANG

  Trưởng phòng đào tạo CÔNG TY CKTC

  Ngày tháng năm sinh: 19/8/1968

  Số CMND: 023285364 Ngày cấp 06/02/2009, Nơi cấp C.A Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hộ khẩu thường trú: C1B Phan Văn Trị, Phường 07, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

  Chỗ ở hiện tại: C1B Phan Văn Trị, Phường 07, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

  Số điện thoại:

  Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

  Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông HOÀNG GIANG – Trường phòng đào tạo Công ty CKTC như sau:

  1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của Công tyCKTC theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty CKTC ban hành kèm theo quyết định số 01/2015 của hội đồng cổ đông Công tyCKTC (sau đây gọi tắt là Quy chế).

  2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ giữa Công ty Bảo Hiểm PVI Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CKTC

  3. Được ký kết các hợp đồng kinh tế cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

  4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của Công ty CKTC.

  5. Được ký hóa đơn GTGT khi Công ty CKTC xuất cho Công ty Bảo Hiểm PVI Thành Phố Hồ Chí Minh thay cho chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CKTC.

  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ 01/07/2015 đến ngày 31/12/2015

  Điều 3: Ông HOÀNG GIANG và các bộ phận liên quan của Công ty CKTC có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Nơi nhận:


  • Các phòng ban trong công ty
  • Các đối tác của công ty
  GIÁM ĐỐC

  NGUYỄN VĂN A

  CKTC cung cấp dịch vụ kế toán & thành lập công ty chuyên nghiệp với chi phí hợp lý & uy tín. Phone: 0933.001.499 – 0966.001.499 gặp Tuấn để được tư vấn miễn phí
   
  :
  www.fordbenthanh.com.vn

Chia sẻ trang này